© HORIZONT-NARE s.r.o., Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín.  horizont-nare@horizont-nare.com    postmaster@horizont-nare.com   www.horizont-nare.com
WWW.HORIZONT-NARE.COM

Užitečné informace a odkazy

Zde si můžete stáhnout formulář žádosti o příspěvek na

zvláštní pomůcku.

Pro poskytnutí příspěvku potřebujete vyplnit žádost, kterou najdete na níže uvedeném odkazu. Součástí následně podané žádosti jsou minimálně dvě cenové nabídky zvláštní pomůcky. Protože musí žadatel uhradit 10% žádané částky z vlastních zdrojů (tzv. spoluúčast), součástí naši nabídky je i poradenská činnost , jak tuto částku získat z jiných zdrojů. Toto čerpání je realizováno v případě, že je zakázka provedena naší společností. https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/OZPPnZP120101572.jsp 

Problémy při financování.

Protože jsou zákonem nastaveny nedostatečné a nebo nízké částky na zakoupení zvláštních pomůcek, jako například vertikálních zdvižných plošin a nebo speciálních schodolezů, nabízíme pomoc při financování částky která je nad limitem 350 resp. 400 tisíc Kč.  Prvotní informace o způsobu řešení této problematiky podáváme písemně e-mailem a nebo telefonicky: Ing. Dušan Polášek 604 271 632 , postmaster@horizont-nare.com , případně na zelené lince” 800 10 10 73 , paní Dehierová 604687730 , dehierova@horizont-nare.com .

Důležité zákony.

Zákon č. 329/2011 Sb.o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329  Vyhláška č. 388/2011 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388  Zákon č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435 
Jsme vysoce kvalifikovaní a zkušení specialisté s celorepublikovou působností na komplexní řešení problémů s Vašimi přístupy do objektů a s bariérami v objektech, a to pomocí našich špičkových produktů a služeb.
Volejte na 800 10 10 73.  ID Datové schránky: txcan4b.